Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, más información. (X)

838 MNM

L’escala d’aquest edifici, tractada com a element decoratiu, és també l’eix entorn del qual s’articula aquest projecte de vocació escultòrica. La família propietària va proposar un programa funcional molt concret i, donat que la parcel·la no oferia condicionaments especials, aquest element vertical es va convertir en el punt entorn del qual es desenvolupa un singular joc de proporcions, volums i materials.

AGV promotors
Exitprojectes
Exitprojectes
Simbiosi
Bernuz Fernández arquitectes
3VE